Google חידוש מרצפות – לרענן את הבית

חידוש מרצפות –  לרענן את הבית

החלטתם שהגיע הזמן לחדש את הדירה ולהשקיע בצביעת כל החדרים, בהחלפת הריהוט, כולל את חדרי הילדים, ולסגור את המרפסת. כדי להימנע משיפוצים גדולים ויקרים החלטתם לא להזיז קירות  ורק להחזיר את הדירה לימיה הטובים.

בחרתם בקבלן שיבצע את העבודה במחיר שנקבע ולפי לוח זמנים שקבעתם. רק סעיף אחד טרם סוכם – האם להחליף את הרצפה או לסכם על חידוש מרצפות.

חידוש מרצפות – במה זה תלוי

את הדירה קבלתם בירושה מההורים. הם עצבו את הבית לפי טעמם , והם אכן בחרו את המרצפות. לשמור אותן או לסלקן, זו שאלה קשה.

חידוש מרצפות תלויות במספר שאלות . הראשונה, האם כל המרצפות הקיימות אכן במצב טוב {שלמות או שחלק נשבר},שנית האם הדגם הזה עדיין קיים במחסני היצרנים {באם אזל מהמלאי אז לא ניתן להחליף את השבורים} והשאלה השלישית האם מתחת למרצפות יש שכבת בטון או חול.

חידוש מרצפות – עבודה קשה ומדויקת

לאחר בדיקה יסודית עם הקבלן התברר שכל המרצפות אכן שלמות ולכן הוחלט על דעת כולם שהולכים על חידוש מרצפות. בשלב ראשון שני פועלים עובדים בדייקנות להוציא את כל המרצפות. בשלב שני הם מנקים אותן כל אחת בנפרד. בשלב שלישי בתהליך חידוש מרצפות מסלקים את שכבת החול מכל החדרים. הוחלט להניח שכבת בטון על הרצפה למנוע החלשת המרצפות  בשנים הבאות. לאחר שהבטון התיבש, ניתן להתחיל בהנחת המרצפות במקומן.

אחריות על עבודת חידוש מרצפות

היות ובחרתם בשימוש במרצפות קיימות הקבלן לא יעניק לכם אחריות. הוא יתחייב לשוב ולתקן את הרצפה במקרה והמרצפות תשתחררנה. באם הייתם קונים "בלטות " חדשות הייתם מקבלים מהיצרן תעודת אחריות .

המרצפות נבחרו בימי הוריכם אבל לא אבדו את הברק ולכן הן תשתלבנה בכל שאר השיפוצים שבצעתם, כולל צבעי הקירות והרהיטים החדשים שהכנסתם . וביום הגדול, כשהקבלן ימסור לכם את המפתחות לאחר שהשלים את העבודה, תוכלו לשבת ולהתלהב מהמהפך שבוצע בדירתכם. הסיפוק הגדול הוא שיכולתם לשמר את הרצפה שעליה דרכו ההורים; וזאת בזכות החלטתכם להעדיף חידוש מרצפות.

חידוש מרצפות. חידוש מרצפות. להחזיר עטרת ליושנה.