Google ליטוש מדרגות - החלטה משותפת של כל הדיירים

ליטוש מדרגות - החלטה משותפת של כל הדיירים

באסיפה התקופתית של כל ששה-עשר הדיירים, הועלה סעיף שדרש ליטוש מדרגות בכל הקומות. הייתה התנגדות של מספר דיירים אבל בהצבעה הרוב קבע, מזמינים חברה מקצועית שתבצע את העבודה. הוטל על חברי ועד הבית  לקדם את הנושא.

ארבע  הצעות נתקבלו  ובדיון לילי נבחר קבלן ותיק. סוכם על עלות העבודה, תאריך להתחלת העבודה והודעה הועברה לכל הדיירים. הם נתבקשו לסלק חפצים מהמדרגות.

ליטוש מדרגות – תהליך איטי

היות ומדובר במדרגות, הקבלן חייב לערוך ביקור להכנת השטח. נציג הועד חייב לסייר איתו בבנין ולהצביע על דברים שידרשו טיפול מיוחד. כתמים, לכלוך שהצטבר בין המדרגות, נקודות חלודה וכתמי גשם אמורים לקבל טיפול מיוחד.

היות ועבודת ליטוש מדרגות  איננה מתבצעת כל יום, חובה על חברי ועד הבית לפקח על העבודה ובין היתר הם יחסכו מעצמם דברי ביקורות מפיהם של שאר השכנים.

ליטוש מדרגות – יגביר את ערכם של הדירות

אנשים שמים לב לדברים רבים בכניסתם לבנין – האם יש אור במדרגות, האם יש שמות בתיבות הדואר, האם המדרגות נקיות והאם הבלטות שבורות. קונה פוטנציאלי יגיב בצורה חיובית כשיגלה שכל הדברים תקינים.

הקבלן חייב לעבוד בכל קומה בנפרד. ניקוי יסודי יקדים את ליטוש מדרגות. לאחר שסיים קומה אחת עליו להורות לעוזרו לחזור ולנקות את המשטח מתחת לכל מדרגה. לכלוך רב הצטבר שם וככל שהזמן עבר הוא התקשה. זה יכול להיות תהליך איטי אבל הוא חיוני.

לשמר את הברק בכל המדרגות

היות וניתנה הודעה לכל הדיירים על ביצוע עבודת ליטוש מדרגות , יש לקוות שלא יחזרו הביתה באמצע העבודה אחרת יפריעו לקבלן המבצע. ככל שהבניין יהיה ריק התוצאות תהיינה טובות.

יש לבקש מילדים לא לסחוב אופניים במדרגות, עדיף להשאירם למטה במחסן. רהיטים יש  להרים ולא לגרור. ככל שניתן, יש לנגב את הנעליים או המגפיים כבר בכניסה ולא להביא את הלכלוך לתוך הבתים.  בבית משותף ישנו אדם האחראי על ניקוי המדרגות ולכן חובה לבקש שינקה בעזרת חומרים שמחזקים את תוצאות ליטוש מדרגות . אחזקה  נכונה תעניק חיים ארוכים למדרגות הבניין.

ליטוש מדרגות. הנאה לכולם.